ШНEКОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ

ШНEКОВИ ТРАНСПОРТЬОРИШнековите транспортьори произвеждани от СЛАВ-ВЕРИГИ ООД са основно 5 вида, в зависимост от предназначението си и начина на употреба:
 • КОРИТООБРАЗНИ ШНЕКОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ
 • ТРЪБНИ ШНЕКОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ
 • ИЗВАЖДАЩИ ШНЕКОВИ ТРАНСПОТЬОРИ
 • ИЗМИТАЩИ ШНЕКОВЕ
 • ПОДВИЖНИ ШНЕКОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ  КОРИТООБРАЗНИ ШНЕКОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ МОДЕЛ “SU”
 • Болтова конструкция изработена от горещо поцинкована ламарина състояща се от корито и капак, задвижна станция и крайна секция.
 • Студено валцовани шнекови спирали.
 • Специални висящи лагери на всеки 3 м. с възможност за лесна подмяна при износване.
 • Задвижването се извършва , в зависимост от изискванията с мотор редуктор директно куплиран към вала, с мотор-редуктор и верижна предавка или с мотор и ремъчна предавка.
 • Максимална дължина – до 18 м.
 • Максимален наклон – до 35 °
 • Шнековите транспортьори тип “SU” се произвеждат в осем типоразмера 100 - 300 мм

  ТРЪБНИ ШНЕКОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ МОДЕЛ “SO”

 • Сглобяема болтова конструкция изработена от електорозаварени тръби с различен диаметър в зависимост от производителността.
 • Студено валцовани шнекови спирали
 • Задвижването се извършва стандартно с мотор и ремъчна предавка. Възможно е задвижване с мотор- редуктор или верижна предавка.
 • Максимална дължина – до 15 м.
 • Максимален наклон – до 90 °
 • Шнековите транспортьори тип “SО” се произвеждат в шест типоразмера 100 - 300 мм


   ИЗВАЖДАЩИ ШНЕКОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ 
Изваждащите шнекови транспорьори се използват за изваждане на продукта - зърно, гранули или други насипни продукти от силози или плоски складове. Те се монтират в канал в силозния под, и посредством система от шибри изваждат материала от силоза.
СЛАВ-ВЕРИГИ ООД произвежда и монтира изваждащи шнекови транспортьори МОДЕЛ "SU- I" - коритообразни и  МОДЕЛ "SO-I" - тръбни
И двата модела изваждащи шнекове могат да се мотират така, че да е възможно изваждането им, при авариен ремонт при пълен силоз.
СЛАВ-ВЕРИГИ ООД произвежда изваждащи шнекове с капацитет 5 до 200 т/ч
ИЗМИТАЩИ ШНЕКОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ
 Измитащите шнекове се използват за измитане на останалото зърно в силоза или плоския склад, след самотечното източване.
СЛАВ-ВЕРИГИ ООД произвежда два типа измитащи шнекове - СТАЦИОНАРНИ И МОБИЛНИ.
Стационарните измитащи шнекове модел "SAS" се монтират в силоза неподвижно и остават в силоза, когато той се напълни със зърно.
Движението около централната ос се осигурява от специално устройство - ТРАКТОР. Захранването на шнека може да се осъществи с подвижен кабел или да бъде постоянно свързан към ел.захранването с електрически колектор за предотвратяване усукването на кабела.

Мобилните измитащи шнекове модел "DSV" служат за измитане на по-малки силози, в по-малки силозни бази. С един шнек могат да се обслужват няколко силоза.


  ТРЪБНИ ШНЕКОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ МОДЕЛ "SO" мобилни за зареждане на плоски складове и силози
2007-2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
ШНEКОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ