Силози с плоско дъно

Силози с плоско дъно

СЛАВ-ВЕРИГИ ООД  предлага цялостни инженерни решения за съхранение на зърно и насипни материали

Ние предоставяме коплексно проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на зърнобази - МЕТАЛНИ СИЛОЗИ  и ПЛОСКИ СКЛАДОВЕ   МЕТАЛНИ СИЛОЗИ

Най - модерния и икономически изгоден начин за правилното съхранение на зърното е чрез използването на метални силози.

Предлаганите от СЛАВ-ВЕРИГИ ООД силози  са конструирани съгласно EUROCODE 1-4 (задължителен за ЕС) и
отговарят на Европейската директива за безопасност СЕ.

 
    
 • Стандартно силозите които предлага СЛАВ-ВЕРИГИ ООД  са изработени от двустранно горещопоцинкована ламарина с количество на цинковото покритие 450 g/m2 съгласно EN10346:2009. По заявка могат да се доставят силози с цинково покритие до 600g/m2, както и от неръждаема стомана или с друго метално покритие                      
 • Покривът на силоза е специално конструиран да издържа големи натоварвания от сняг (80 до 240 кг/м2), лед, вятър и други метерологични въздействия    
 • Силозният цилиндър е изграден от двустранно горещопоцинковани вълнообразни панели от листова стомана S390GD с висока якост, дебелина 1мм до 4мм, допълнително подсилени с вертикални колони  с различна дебелина    
 • Всички силози с конусно дъно имат покривни одушници, люк на покрива за проверка и врата за достъп на втори пръстен
 • Всички силози са снабдени със СИСТЕМА ЗА АКТИВНА ВЕНТИЛАЦИЯ  - канали двойно "Н" покрити с решетка от перфорирана ламарина или цялостно вентилируем под от перфорирана ламарина. Въздухът се подава от центробежни вентилатори с характеристики (дебит и напор) подбрани за конкретния силоз. 
 • Силозите са снабдени с централизирана компютъризирана СИСТЕМА ЗА ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ       
      
СИЛОЗИ с плоско дъно - силози с плоско дъно изградени върху бетонен фундамент. Тези силози се използват когато е необходимо съхранението на големи количества зърно.
Силозите
  са оборудвани с вентилационна система  и система за термоконтрол 

СЛАВ-ВЕРИГИ ООД произвежда всичко необходимо за механизацията и автоматизацията на Вашето силозно стопанство:       
 • ВЕРИЖНИ ТРАНСПОРТЬОРИ (РЕДЛЕРИ) - използват се за хоризонтален транспорт на зърно и насипни материали. Изработени изцяло от горещо поцинкована ламарина, редлерите произведени от СЛАВ-ВЕРИГИ ООД се отличават с висока надежност и прецизност на изработката.
 • КОФИЧНИ ЕЛЕВАТОРИ - използват се за вертикално транспортиране на насипни материали и зърно. Посредством елеватори силозите се пълнят със зърно.    
 • ИЗВАЖДАЩИ ШНЕКОВЕ - монтирани в канал в бетонния фундамент или в галерия, тези шнекове източват зърното от силоза посредством система от шибри.
 • ИЗМИТАЩИ ШНЕКОВЕ - подават останалото в силоза зърно към изпразващия шнек.
 • КЛАПИ - двупътни и трипътни, с ръчно или елмоторно задвижване
 • ШИБРИ - с елмоторно или ръчно задвижване
 • ПАСАРЕЛКИ - пътеки за достъп, изработени изцяло от поцинкована ламарина        
 • ЕЛЕВАТОРНИ КУЛИ - изцяло болтова конструкция със стълби и обезопасени площадки
 • АВТОРАЗТОВАРНИ ШАХТИ - автоматизирани с редлер или гравитачен тип              СЛАВ-ВЕРИГИ ООД цялостно ще проектира,ще достави силозите, ще произведе оборудването,
ще монтира и ще пусне в експлоатация
Вашето силозно стопанство
            2007-2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Силози с плоско дъно