СЛАВ-ВЕРИГИ ООД -СИЛОЗИ И СИЛОЗНО ОБОРУДВАНЕ. МЕХАНИЗИРАНЕ НА ПЛОСКИ СКЛАДОВЕ. Верижни транспортьори -РЕДЛЕРИ, кофични елеватори, изваждащи и измитащи шнекове. РЕЗЕЗВНИ ЧАСТИ ЗА ССМ, ВЕРИГИ И ВЕРИЖНИ КОЛЕЛА
Продукти

СИЛОЗИ ЗА ЗЪРНО


КОФИЧНИ ЕЛЕВАТОРИ


РЕДЛЕРИШНЕКОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ


КЛАПИ И ШИБРИ


ЗЪРНОПОЧИСТВАЩИ МАШИНИТРАНСПОРТЬОРИ ЗА НАКЛОНЕНА КАМЕРА


ЕЛЕВАТОРИ ЗА ЗЪРНОКОМБАЙНИ


Верижни колелаВТУЛКОВО-РОЛКОВИ ВЕРИГИ

СЛАВ-ВЕРИГИ ООД -СИЛОЗИ И СИЛОЗНО ОБОРУДВАНЕ. МЕХАНИЗИРАНЕ НА ПЛОСКИ СКЛАДОВЕ. Верижни транспортьори -РЕДЛЕРИ, кофични елеватори, изваждащи и измитащи шнекове. РЕЗЕЗВНИ ЧАСТИ ЗА ССМ, ВЕРИГИ И ВЕРИЖНИ КОЛЕЛА

Добре дошли в интернет каталога ни.
  • СЛАВ-ВЕРИГИ ООД предлага цялостни инженерни решения за съхранение на зърно и насипни материали. Ние предоставяме цялостно проектиране, изработка, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на зърнобази СИЛОЗЕН ТИП и ПЛОСКИ СКЛАДОВЕ
  • СЛАВ - ВЕРИГИ ООД е основен производител на съоръжения за транспорт на зърно и насипни материали- ВЕРИЖНИ ТРАНСПОРТЬОРИ - РЕДЛЕРИ, КОФИЧНИ ЕЛЕВАТОРИ, ШНЕКОВЕ, ИЗВАЖДАЩИ ШНЕКОВЕ, КЛАПИ, ШИБРИ  и др. Машини, които намират широко приложение в механизацията на зърнобази, фуражни предприятия, плоски складове, мелници и др.
  • СЛАВ-ВЕРИГИ ООД  произвежда машини за производство на фураж - ЧУКОВИ ДРОБИЛКИ, СМЕСИТЕЛИ, БУНКЕРИ И ВЕЗНИ
             


  • СЛАВ-ВЕРИГИ ООД - е основен доставчик на всички видове ВТУЛКОВО - РОЛКОВИ ВЕРИГИ, ВЕРИЖНИ КОЛЕЛА, ВЕРИГИ ЗА СЕЛСКО-СТОПАНСКИ МАШИНИ, ТРАНСПОРТЬОРНИ ВЕРИГИ, ЕЛЕВАТОРНИ ВЕРИГИ и др. за селското стопанство и индустрията. Ние притежаваме най-големия склад за ВЕРИГИ И ВЕРИЖНИ КОЛЕЛА в страната, което гарантира моментална доставка.
ИСТОРИЯ НА СЛАВ-ВЕРИГИ ООД


“СЛАВ – ВЕРИГИ” ООД е основана през 1992 г. в град Стара Загора.
Създател и ръководител на фирмата е г-н Слави Драганов Славов. От основаването си фирмата е специализирана не само в търговията и реализацията на всички видове втулково-ролкови, галови, буксови, вариаторни и кръгозвенни вериги, вериги за хранително-вкусовата промишленост, тежката индустрия и селското стопанство, а в решението на всеки проблем с верижните предавки и верижните транспортни пътища.

“СЛАВ – ВЕРИГИ” ООД поддържа контакти с всички производители на вериги в света, което и позволява да предлага на своите клиенти най-добри цени, условия на доставка и най-високо качество. Професионализма и компетентните решения, специалното внимание и отношение към клиентите превърнаха фирмата в лидер в бранша и основен вносител и доставчик на вериги за селското стопанство , промишленоста и тежката индустрия.

“СЛАВ-ВЕРИГИ” ООД усвои производството и в момента е водещ производител на транспортьори за наклонена камера, зърнови и класови елеватори за всички видове зърнокомбайни Е516 и Е514 ”FORTSCHRITT”, CLAAS,MASSEY FERGUSON, CASE, NEW HOLLAND, JOHN DEERE, LAVERDA, СК5”НИВА”, ДОН 1500 както и всякъкви други по чертеж или мостра на клиента.
В модерната производствената база на фирмата,обурудвана с металорежещи машини с Цифрово-Програмно Управление, универсални и зъбонарезни машини се произвеждат всякъкви видове ВЕРИЖНИ КОЛЕЛА, които се изработват от плътна прокатна стомана, с висока прецизност на изработката и закалка на зъбния венец до необходимата твърдост.

"СЛАВ-ВЕРИГИ" ООД произвежда съоръжения за транспорт на насипни материали - верижни транспортьори (редлери), кофични елеватори , шнекове, измитащи шнекове, клапи , шибри и др. намиращи широко приложение в зърнено-фуражната и зърнопреработващата промишленост.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


                                                                                                  


                                                 
                                                       СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ                                                                                                                                                        


На  01.09.2020 г.  стартира изпълнението на проект ДБФП №
BG16RFOP002-2.073-10423-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Бенефициент: СЛАВ-ВЕРИГИ  ООД

Цел на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Кратко описание на проекта/информацията:

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца.

Стойност на проекта: 10000 лева
2007-2024, Всички права запазени.

СЛАВ-ВЕРИГИ ООД -СИЛОЗИ И СИЛОЗНО ОБОРУДВАНЕ. МЕХАНИЗИРАНЕ НА ПЛОСКИ СКЛАДОВЕ. Верижни транспортьори -РЕДЛЕРИ, кофични елеватори, изваждащи и измитащи шнекове. РЕЗЕЗВНИ ЧАСТИ ЗА ССМ, ВЕРИГИ И ВЕРИЖНИ КОЛЕЛА
Уеб дизайн Стара Загора:e-web.bg