ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

От 25-ти май 2018 г. влиза в сила Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на личните данни и свободното движение на такива данни. Тъй като събираме Вашите лични данни, искаме да Ви информираме за какви цели ще ги използваме и кои са правата, които притежавате съгласно Регламента.
Кой обработва Вашите лични данни
Съгласно Регламента (наречен по нататък GDPR), оператор  на лични данни:
•     Фирма „СЛАВ-ВЕРИГИ“ ООД с адрес гр.Стара Загора, кв.Кольо Ганчев, ул.Мизия 12 BG 123545943 тел.042/607330

Кои са обработваните лични данни
Вашите лични данни, които събираме и обработваме са: данни за фактуриране , банкова информация (при връщане на стока/плащане при доставка). Тези данни са събирани или са били събрани във връзка с минали или текущи търговски отношения и за които сте изразили своето съгласие съгласно действащото законодателство! Ние полагаме всички усилия да запазим тези данни в пълна безопасност и да ги използваме за позволените ни от закона и Вас цели. По всяко време можете да си промените решението и да поискате от нас да изтрием данните Ви от базата данни, вследствие на оттегляне на първоначално даденото съгласие. Имате възможност да се свържете с Отговорното лице за Защитата на Данните във фирма „Слав-вериги“ ООД на горепосочения адрес и на e-mail адрес: slav.verigi1@gmail.com.
За какви цели се обработват личните данни
Обработваме Вашите лични данни за законови цели, каквато е тази за извършване на търговски дейности (за продажба на стоки и услуги от Слав-вериги ООД) или за маркетингова и статистическа цел (като изпращаме към Вас персонализираните ни търговски съобщения, каквито са: информации относно съществуващи промоции,предаване на новини за продуктите на фирмата).
Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво (Lg. 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) имаме задължението да управляваме Вашите лични данни безопасно и само за определените цели.
Каква е причината за обработка на тези данни
Причината, е издаване на документи /фактури/ при покупка от Ваша страна на стоки, съоръжения или услуги и се основава на търговските  взаимоотношения, възникнали между Вас и фирма“Слав-вериги“ ООД,
За колко време са събирани личните данни
Личните данни събрани от Слав-вериги ООД  ще бъдат обработени за достигане на търговската цел, специфична за развитието на търговската дейност:
✓     По време на срока на изпълнение на договора/изпълнението на поръчката/търговското отношение;
✓     след приключването на търговското отношение/приключване на договора, за период от 5 години;
✓     след изтичането на 3-годишния период, в случай че запазването на събраните лични данни е нужно в съответствие с приложимото законодателство, без да се превишава максималната продължителност;

Периодът, в продължение на който обработваме/преработваме Вашите лични данни с цел маркетинг & статистика, въз основа на Вашето валидно съгласие, започва от съгласието и завършва при оттеглянето му.

По всяко време можете да получите подробна информация от нашия сайт в секция Политика за Обработка на Лични Данни налична от 25-ти май 2018 г..
Права относно обработката на личните данни и правото на петиция или жалба
Според Регламента, в качеството си на клиент на 4Слав-вериги“ ООД, имате 8 права, които се отнасят до:
•     правото да сте информиран за Личните Данни, които ние обработваме;
•     правото на достъп до личните данни обработени/управлявани;
•     правото на промяна на обработените и/или управлявани данни;
•     правото за изтриване на обработените данни тогава, когато те вече не са нужни, или съгласието е било оттеглено, или е била направена незаконна обработка и др;
•     правото за ограничаване на личните данни;
•     правото да не се оценява чрез автоматично профилиране;
•     правото на пренасяне на данните към друг Оператор;
•     правото на възражение и избирателния индивидуален автоматизиран процес, който включва правото да се противопоставите на преработката на личните данни.

За упражняването на горепосочените права, в качество си на клиент на фирма „Слав-вериги“ ООД, имате право да подадете писмена молба, адресирана и изпратена на адрес slav.verigi1@gmail.com чрез която можете да упражнявате правото на законова намеса, по отношение на:
⇒     поправката, актуализацията или изтриването на данните, чиято обработка не отговаря на националното законодателство (Закон 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016, можейки да бъдат упражнявани за всички горепосочени действия, особено когато данните са непълни или неточни;
⇒     анонимността на личните данни;
⇒     уведомяването на трети лица, на които са им били представени/разкрити данните с условието, че това уведомяване да не предполага усилие, което не е пропорционално спрямо легитимния интерес, който може да бъде засегнат;
⇒     прекратяването на преработка на Вашите лични данни доколкото това е възможно за целите на обработката. В качество си на Оператор Ви информираме, че ще прекратим незабавно обработката на личните данни, ако целта, поради която сме ги събирали е прекратена.

Лични данни, предоставени на други получатели
За да можем да предложим по-конкурентни стоки, съоръжения и услуги , е възможно да предоставим Вашите лични данни на публични власти, съдебни органи, нотариати, партньори и/или външни доставчици, упълномощени лица, към които сме предоставили определени услуги и други категории на получатели, от България или извън страната или Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, като естествено предлагаме адекватни гаранции за защита на Вашите данни (като например стандартните договорни клаузи, съществуването на задължителни корпоративни правила и др.)

    Моля имайте предвид, че по всяко време можете да откажете получаването на маркетингова информация.
„Слав-вериги“ ООД, ЕИК 123545943 е администратор на лични данни и спазва приложимото законодателство относно защитата на Вашите лични данни. В случай, че имате каквито и да било въпроси относно нашата политика за защита на лични данни, моля пишете на slav.verigi1@gmail.com или се обадете на тел. 042/607330

2007-2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ